Vyhlášení výsledků celodružinové sběrové soutěže za 2. pololetí šk. roku 2018-2019, které proběhne od 14. do 15. hodin v prostorách školní družiny.